Muka Depan

4warna

DIALEK PASIR PUTEH, KELANTAN: SUATU KAJIAN ASPEK BAHASA

NOORHANIS BINTI AMRAN (A137929)

PENSYARAH

DR. ZULKIFLI AHMAD

PROJEK INI DISEDIAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN KURSUS

SKBL2113 – APLIKASI KOMPUTER UNTUK KAJIAN LINGUISTIK

PUSAT PENGAJIAN BAHASA DAN LINGUISTIK

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

SEMESTER 2 – SESI 20122013

Advertisements