Penilaian Kursus

Penilaian tentang Kursus SKBP 1023 – Bahasa dan Teknologi Maklumat

Assalamualaikum pembuka bicara. bersyukur kepadaNYA kerana saya dapat menyiapkan kerja khursus ini. terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah dan juga rakan-rakan kerana banyak membantu saya dalam menyiapkan kerja khursus saya ini. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun untuk pensyarah yang saya kasihi.

Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong  jolokkan,
saya budak baru belajar,kalau salah tolong Dr tunjukkan 🙂

Pertama sekali, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian pensyarah Bahasa dan Teknologi Maklumat, Dr Zulkifli yang begitu banyak menolong dan membantu saya dalam menyiapkan tugasan yang diberikan sepanjang tempoh pembelajaran. saya pada awalnya seperti ”kain putih” tetapi Dr telah mencorakkan kain tersebut sehingga mempunyai nilai yang tinggi. terima kasih Dr.

Disini saya ingin membuat penilaian saya terhadap kursus ini, terlebih dahulu saya ingin memohon jutaan kemaafan di atas segala kekurangan yang ada dalam diri saya sepanjang bergelar anak didik Dr. sesungguhnya yang baik dariNYA dan yang buruk dari kelemahan diri saya sentiasa. oleh itu, saya akan memperbaiki kelemahan yang ada pada diri saya ini. Sepanjang saya mengikuti kursus ini, saya telah banyak memperolehi pengalaman positif meskipun negatif.

Pada pandang pertama saya menceburi diri saya dalam kursus ini saya tidak lagi jatuh hati terhadap kursus ini sebab bagi saya kursus ini sukar dan susah, terus terang saya katakan mula-mula saya libatkan diri dalam kursus ini saya tidak ada langsung asas untuk kursus ini umpama saya mengambil kursus ini seperti ”layang-layang terputus talinya” diri saya semata-mata bergantung kepada angin yang bertiupan di udara yang akan membawa dan menentukan arah mana saya akan terbang. Saya begitu berdebar-debar dan kurang keyakinan terhadap diri untuk menyiapkan kursus ini terutma dalam menyiapkan blog ini.

Ini kerana, saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan tentang teknologi maklumat. Pada mulanya saya merasakan ianya agak sukar, akan tetapi setelah saya memasuki kelas tutorial, bantuan dari rakan-rakan yang lain dan penggunaan medium facebook dalam berhubung dengan pensyarah sekiranya saya tidak memahami sesuatu perkara menjadikan subjek ini menjadikan ianya tidak sesukar yang saya bayangkan sebelum ini. Saya melihat rakan-rakan saya boleh lakukan,saya mesti kuat semangat dan mempunyai keyakinan yang tinggi agar diri saya tidak tersingkir.

Dalam kursus ini juga saya diajar banyak ilmu pengetahuan mengenai teknologi maklumat. Selain daripada blog, saya juga didedahkan dengan  pendedahan tentang perisian AntConc telah menambahkan ilmu pengetahuan saya untuk mengetahui kekerapan kata yang digunakan dalam sesuatu  teks ucapan tersebut. Dengan adanya perisian seperti ini, sesuatu teks ucapan yang dikaji lebih mudah dan cepat.

Setakat ini saya merasakan diri saya tidaklah terlalu buta ICT kerana saya telah banyak mempelajari daripada Dr.

Oleh itu, saya berharap melalui penilaian saya terhadap kursus ini dapat membantu meningkatkan  dan membaiki kekurangan yang sedia ada untuk kemudahan semua.

A JOURNEY TO WORDPRESS

WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka (open source) yang sangat popular digunakan sebagai mesin blog (blog engine). WordPress dibangun dengan bahasa pemprograman PHP dan basis data (database) MySQL. PHP dan MySQL, keduanya merupakan sumber terbuka (open source software). Selain sebagai blog, WordPress juga mulai digunakan sebagai sebuah CMS (Content Management System) kerana kemampuannya untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan keperluan penggunanya. WordPress adalah penyambung rasmi dari b2/cafelog yang dikembangkan oleh Michel Valdrighi. Nama WordPress diusulkan oleh Christine Selleck, teman ketua pengembang (developer), Matt Mullenweg.

Advertisements

Responden 1

Surveymonkey

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bagi menyudahkan tugasan saya pada kali ini dalam khusus Bahasa dan Teknologi Maklumat saya ditugaskan untuk menjalankan soal selidik dengan memggunakan kaedah soal selidik atas talian (online questionnaire) iaitu Survey Monkey. Dengan menggunakan kaedah soal selidik saya dapat mengenalpasti personaliti responden yang saya pilih dengan lebih terperinci dan dapat mengetahui sama ada dapatan kajian yang diperoleh melalui analisis data mentah Facebook responden dan analisis data berdasarkan soal selidik rakan responden yang saya jalankan sebelum ini adalah tepat atau sebaliknya. Saya telah menjalankan soal  selidik ini ke atas responden dan juga rakan responden.

Survey Monkey

Dimulakan pada tahun 1999 oleh Ryan Finley dan Chris Finley. Survey Monkey adalah satu alat kaji selidik atas talian yang membolehkan semua orang membuat kajian mereka sendiri dengan cepat dan mudah. Setiap hari beribu-ribu orang membuat maklum balas mereka tentang sesuatu kajian  melalui Survey Monkey. Pejabat Survey Monkey terletak di Portland, Oregon, Palo Alto, California, dan Funchal, Portugal.

Langkah-langkah untuk menjalankan kajian dengan menggunakan Survey Monkey:

  • Menubuhkan matlamat kajian (apa yang hendak dikaji?).
  • Menentukan responden dan rakan responden ( siapa yang hendak dibuat kaji selidik?).
  • Membina soal selidik (apa yang hendak ditanya?)

Saya perlu membina soalan dalam Servey Monkey dan langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan membuka laman web www.surveymonkey.com. Setelah siap saya perlu ‘sign in’ dengan mengisi nombor ID dan kata laluan kemudian klik ‘create survey’ dan pilih kategori ‘Education’ dan klik ‘Continue’.

Kemudian saya membuat soalan dalam Survey Monkey. Soalan tersebut haruslah menggunakan pelbagai pilihan jawapan-memilih satu jawapan sahaja.

Setelah siap membuat soalan, saya simpan soalan dan ‘copy’ pautan soalan tersebut dan ‘paste’dalam Facebook responden dan rakan responden. Saya meminta responden dan rakan responden menjawab soalan tersebut. Setelah itu, saya mula mengkaji jawapan yang diberikan oleh responden dan rakan responden.

Responden:

2. 0  Analisis Data berdasarkan Soal-Selidik SurveyMonkey

a) Dalam kajian soal-selidik saya telah menggunakan survey monkey untuk mengkategorikan responden dalam 5 domain yang ada. Soal-selidik yang telah saya buat, responden telah memilih jawapan yang kebanyakannya fokus ke arah kategori berfikiran terbuka. Dari sembilan item yang telah saya sediakan, responden telah memilih 6 jawapan bagi kategori berfikiran terbuka, 1 jawapan untuk berhemah dan 2 jawapan untuk ekstrovert.

b) Antara contoh soalan yang telah dijawab oleh responden dalam soalan 8 iaitu, “Apakah tindakan anda apabila melihat ibu anda sedang  membuat kerja rumah ?” Responden telah memilih bahawa beliau akan menanyakan ibu apa yang beliau boleh tolong. Oleh itu, berdasarkan model ‘Lima Domain Personaliti’, menunjukkan bahawa responden seorang yang ingin tahu dengan masalah yang berlaku disekelilingnya.

Rakan responden :

3. 0  Analisis Data berdasarkan Pertanyaan Pendapat kepada Sahabat Responden

a) Bagi pendapat rakan responden, rakan responden telah mengatakan bahawa responden seorang yang berfikiran terbuka. Saya telah menganalisis soal-selidik yang telah dijawab oleh rakan responden di mana beliau telah memilih 6 jawapan bagi kategori berfikiran terbuka, 2 untuk berhemah, dan 1 neurotik.
b) Hal ini kerana bagi rakan responden, personaliti responden lebih ke arah kategori tersebut. Contohnya dalam item soalan 7 iaitu “.  Bagi pendapat anda apakah tindakan rakan anda apabila melihat ibu rakan anda sedang  membuat kerja rumah? Pada pandangan anda, apakah yang akan dilakukannya?” rakan responden telah memilih jawapan bahawa responden akan menanyakan ibu responden apa yang responden boleh tolong. Oleh itu, berdasarkan model ‘Lima Domain Personaliti’, menunjukkan bahawa responden seorang yang ingin tahu dan mudah membantu orang lain yang berada dalam kesusahan.

4.0 Rumusan

Berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh melalui analisis data mentah daripada Facebook responden, analisis data berdasarkan Soal-Selidik SurveyMonkey, dan analisis data berdasarkan pertanyaan pendapat kepada rakan responden, menunjukkan bahawa pandangan saya terhadap bahasa dan  personaliti responden mempunyai persamaan. Ini kerana saya berpendapat bahawa responden lebih cenderung ke arah berfikiran terbuka. Responden itu sendiri juga lebih tercondong ke arah kategori berfikiran terbuka dan begitu juga rakan responden itu sendiri menyatakan bahawa responden jatuh dalam kategori berfikiran terbuka.

Responden 2

Responden :

 

2. 0  Analisis Data berdasarkan Soal-Selidik SurveyMonkey

a) Dalam kajian soal-selidik saya telah menggunakan survey monkey untuk mengkategorikan responden dalam 5 domain yang ada. Soal selidik telah dijawab oleh responden menunjukkan bahawa jawapan beliau kebanyakannya fokus ke arah kategori berhemah. Dari sembilan item yang telah saya sediakan, responden telah memilih 1 jawapan untuk ekstrovert, 2 jawapan untuk menyenangkan perasaan dan 6 untuk berhemah.
b) Antara contoh soalan yang telah dijawab oleh responden dalam item soalan nombor 1 ialah “Sebagai seorang pelajar, apakah tindakan anda apabila melihat segelintir pelajar lain membuang sampah di merata-rata tempat ?’’Responden telah memilih jawapan bahawa beliau akan  menghampiri pelajar tersebut dan memberi nasihat kepada mereka. Oleh itu, berdasarkan model ‘Lima Domain Personaliti’, menunjukkan bahawa responden seorang yang berhemah.

Rakan responden :

3. 0  Analisis Data berdasarkan Pertanyaan Pendapat kepada Sahabat Responden

a) Menurut sahabat responden, beliau berpandangan bahawa responden dapat dikategorikan seorang yang berhemah. Saya telah menganalisis soal-selidik yang telah dijawab oleh sahabat responden di mana beliau telah memilih 1 jawapan untuk menyenangkan perasaan, 4 jawapan untuk berhemah, 1 jawapan untuk ekstrovert, 2 jawapan untuk kategori menyenangkan perasaan dan 1 untuk neurotik.
b) Hal ini kerana bagi rakan responden, personaliti responden lebih ke arah kategori tersebut. Contohnya dalam item soalan nombor 2 iaitu “Bagi pendapat anda apakah tindakan rakan anda apabila melihat segelintir pemandu lain memandu dalam keadaan berbahaya? Rakan responden telah memilih jawapan bahawa responden akan memberi laluan kepada pemandu tersebut untuk mengelakkan  kemalangan berlaku. Oleh itu, berdasarkan model ‘Lima Domain Personaliti’, menunjukkan pandangan rakan responden bahawa responden seorang yang berperancangan melalui pandangan rakan responden itu tentang personaliti responden.

4.0 Rumusan

Berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh melalui analisis data mentah daripada Facebook responden, analisis data berdasarkan Soal-Selidik SurveyMonkey, dan analisis data berdasarkan pertanyaan pendapat kepada rakan responden, apabila melihat analisis dan data yang diperolehi, ada perbezaan dari segi pandangan antara saya dengan rakan responden. Hasil soal-selidik yang telah dijawab oleh responden menunjukkan responden seorang yang berhemah akan tetapi ada sedikit perbezaan rakan responden.Hal ini demikian kerana, melalui data tersebut saya melihat bagi pendapat rakan responden, responden adalah seorang yang agak ekstrovert berdasarkan data mentah. Walau bagaimanapun ,melaui soal-selidik ini mendapati bahawa status responden masih mencerminkan personaliti responden itu sendiri iaitu berhemah.

Responden 3

Responden :

2. 0  Analisis Data berdasarkan Soal-Selidik SurveyMonkey

a) Dalam kajian soal-selidik saya telah menggunakan survey monkey untuk mengkategorikan responden dalam 5 domain yang ada.  Soal-selidik yang telah dijawab oleh responden menunjukkan bahawa jawapan beliau kebanyakannya fokus ke arah kategori ekstrovert. Dari sembilan item yang telah saya sediakan, responden telah memilih 3 jawapan untuk berfikiran terbuka, 2 jawapan untuk berhemah, 4 jawapan untuk ekstrovert.
b) Antara contoh soalan yang telah dijawab oleh responden dalam soalan 2 iaitu “. Sebagai pemandu apakah tindakan anda apabila melihat segelintir pemandu lain memandu dalam keadaan berbahaya ?” Responden telah memilih bahawa beliau akan  memberikan  nasihat kepada pemandu tersebut agar berhati-hati di jalan raya dan ingatlah orang tersayang. Oleh itu, berdasarkan model ‘Lima Domain Personaliti’, menunjukkan bahawa responden seorang yang mesra dengan orang yang berada dengan sekelilingnya dan saling mengingati antara satu sama lain untuk kebaikan bersama.

Rakan responden :

3. 0  Analisis Data berdasarkan Pertanyaan Pendapat kepada Sahabat Responden

a) Bagi rakan responden,rakan responden mengatakan bahawa responden seorang yang ekstrovert. Saya telah menganalisis soal-selidik yang telah dijawab oleh rakan responden di mana beliau telah memilih 2 jawapan untuk berhemah, 4 jawapan untuk ekstrovert, dan 3 jawapan untuk kategori menyenangkan perasaan.

b) Bagi pendapat rakan responden, personaliti responden lebih ke arah kategori tersebut. Contohnya dalam item soalan 10 iaitu “apabila anda dan rakan anda memandu dan rakan anda  melihat terdapat mangsa kemalangan, bagi pendapat anda sebagai rakan responden apakah tindakan  rakan anda ambil ?  Pada pandangan rakan responden,responden akan berhenti dan membantu mangsa tersebut. Oleh itu, berdasarkan model ‘Lima Domain Personaliti’, menunjukkan pandangan sahabat responden bahawa responden seorang yang bertenaga dan memperoleh inspirasi daripada situasi sosial kerana responden membantu mangsa dengan ilmu yang responden miliki.

4.0 Rumusan

Berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh melalui analisis data mentah daripada Facebook responden, analisis data berdasarkan Soal-Selidik SurveyMonkey, dan analisis data berdasarkan pertanyaan pendapat kepada rakan responden, menunjukkan bahawa pandangan saya terhadap bahasa dan  personaliti responden adalah sama dengan rakan responden. Ini kerana saya berpendapat bahawa responden lebih ke arah kategori ekstrovert berdasarkan data mentah yang diperoleh. Setelah responden itu sendiri yang menjawab soal-selidik ini, dapat dilihat bahawa kategori responden memang cenderung ke arah ekstrovert dan jawapan dari rakan responden juga menunjukkan persamaan pandangan. Rakan responden menjawab soal-selidik tersebut dan jawapannya lebih ke arah kategori ekstrovert.

Responden 4

Responden :

2. 0  Analisis Data berdasarkan Soal-Selidik SurveyMonkey

a) Dalam kajian soal-selidik saya telah menggunakan survey monkey untuk mengkategorikan responden dalam 5 domain yang ada. Soal-selidik yang telah saya buat, responden telah memilih jawapan yang kebanyakannya fokus ke arah kategori berfikiran terbuka. Dari sembilan item yang telah saya sediakan, responden telah memilih 6 jawapan bagi kategori berfikiran terbuka, 1 jawapan untuk berhemah dan 2 jawapan untuk ekstrovert.

b) Antara contoh soalan yang telah dijawab oleh responden dalam soalan 8 iaitu, “Apakah tindakan anda apabila melihat ibu anda sedang  membuat kerja rumah ?” Responden telah memilih bahawa beliau akan menanyakan ibu apa yang beliau boleh tolong. Oleh itu, berdasarkan model ‘Lima Domain Personaliti’, menunjukkan bahawa responden seorang yang ingin tahu dengan masalah yang berlaku disekelilingnya.

Rakan responden :

3. 0  Analisis Data berdasarkan Pertanyaan Pendapat kepada Sahabat Responden

a) Bagi pendapat rakan responden, rakan responden telah mengatakan bahawa responden seorang yang berfikiran terbuka. Saya telah menganalisis soal-selidik yang telah dijawab oleh rakan responden di mana beliau telah memilih 6 jawapan bagi kategori berfikiran terbuka, 2 untuk berhemah, dan 1 neurotik.
b) Hal ini kerana bagi rakan responden, personaliti responden lebih ke arah kategori tersebut. Contohnya dalam item soalan 7 iaitu “.  Bagi pendapat anda apakah tindakan rakan anda apabila melihat ibu rakan anda sedang  membuat kerja rumah? Pada pandangan anda, apakah yang akan dilakukannya?” rakan responden telah memilih jawapan bahawa responden akan menanyakan ibu responden apa yang responden boleh tolong. Oleh itu, berdasarkan model ‘Lima Domain Personaliti’, menunjukkan bahawa responden seorang yang ingin tahu dan mudah membantu orang lain yang berada dalam kesusahan.

4.0 Rumusan

Berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh melalui analisis data mentah daripada Facebook responden, analisis data berdasarkan Soal-Selidik SurveyMonkey, dan analisis data berdasarkan pertanyaan pendapat kepada rakan responden, menunjukkan bahawa pandangan saya terhadap bahasa dan  personaliti responden mempunyai persamaan. Ini kerana saya berpendapat bahawa responden lebih cenderung ke arah berfikiran terbuka. Responden itu sendiri juga lebih tercondong ke arah kategori berfikiran terbuka dan begitu juga rakan responden itu sendiri menyatakan bahawa responden jatuh dalam kategori berfikiran terbuka.

Responden 5

Responden :

2. 0  Analisis Data berdasarkan Soal-Selidik SurveyMonkey

a) Dalam kajian soal-selidik saya telah menggunakan survey monkey untuk mengkategorikan responden dalam 5 domain yang ada. Dalam soal-selidik yang telah dijawab oleh responden menunjukkan bahawa jawapan beliau kebanyakannya fokus ke arah kategori neurotik. Dari sembilan item yang telah saya sediakan, responden telah memilih 1 jawapn untuk berfikiran terbuka, 2 jawapan untuk berhemah, 2 jawapan untuk ekstrovert,  3 jawapan untuk neurotik dan 1 untuk menyenangkan perasaan.
b) Antara contoh soalan yang telah dijawab oleh responden dalam soalan 5 iaitu “. Apakah tindakan anda apabila melihat ada seorang kanak-kanak lemas”? Responden telah memilih bahawa beliau akan memarahi kanak-kanak tersebut . Oleh itu, berdasarkan model ‘Lima Domain Personaliti’, menunjukkan bahawa responden seorang yang sensitif.

Rakan responden :

3. 0  Analisis Data berdasarkan Pertanyaan Pendapat kepada Sahabat Responden

a) Bagi rakan responden,rakan responden telah mengatakan bahawa responden seorang yang neurotik. Saya telah menganalisis soal-selidik yang telah dijawab oleh sahabat responden di mana beliau telah memilih 2 jawapan untuk berhemah, 1 jawapan untuk ekstrovert, 1 jawapan untuk kategori menyenangkan perasaan dan 5 untuk neurotik.

b) Hal ini kerana bagi rakan responden, personaliti responden lebih ke arah kategori tersebut. Contohnya dalam item soalan 4 iaitu “Bagi pendapat anda apakah tindakan  rakan anda apabila melihat ada seorang kanak-kanak lemas?. Pada pandangan rakan responden, apakah yang akan dilakukannya?” rakan responden telah memilih jawapan bahawa responden akan memarahi kanak-kanak tersebut kerana responden adalah seorang yang sensitif. Oleh itu, berdasarkan model ‘Lima Domain Personaliti’, menunjukkan pandangan rakan responden bahawa beliau seorang yang bersikap tegang dan sensitif dalam apa juga tindakan yang dilakukannya.

4.0 Rumusan

Berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh melalui analisis data mentah daripada Facebook responden, analisis data berdasarkan Soal-Selidik SurveyMonkey, dan analisis data berdasarkan pertanyaan pendapat kepada rakan  responden, menunjukkan bahawa pandangan saya terhadap bahasa dan  personaliti responden adalah sama dengan rakan responden. Ini kerana saya berpendapat bahawa responden lebih cenderung ke arah kategori neurotik dan ini dikukuhkan lagi dengan soal-selidik yang telah dijawab oleh responden. Di mana jawapan beliau juga condong ke arah kategori tersebut. Rakan responden juga memberi jawapan lebih ke arah neurotik dalam kajian yang saya jalankan iaitu data mentah yang saya perolehi melalui soal-selidik surveymonkey.

Analisis Teks Ucapan

I Have A Dream – Martin Luther King Jr.

As pronounced to the March on Washington, DC, 28 August 1963.

I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.

Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.

But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. And so we’ve come here today to dramatize a shameful condition.

In a sense we’ve come to our nation’s capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the “unalienable Rights” of “Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

It is obvious today that America has defaulted on this promissory note, insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked “insufficient funds.” But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so, we’ve come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of Now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial

injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God’s children.

It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of the Negro’s legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning. And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.

But there is something that I must say to my people, who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice: In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.

We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone.

And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, “When will you be satisfied?” We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. *We cannot be satisfied as long as the negro’s basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their self-hood and robbed of their dignity by a sign stating: “For Whites Only.”* We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he

has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until “justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream.”

I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. And some of you have come from areas where your quest — quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive.

Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair.

I say to you today, my friends. And so even though we face the difficulties of today and tomorrow,

I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today!

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of “interposition” and “nullification” — one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

I have a dream today!

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; “and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.”

This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.

And this will be the day — this will be the day when all of God’s children will be able to sing with new meaning: My country ’tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the Pilgrim’s pride. From every mountainside, let freedom ring!

And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania.

Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado!

Let freedom ring from the curvaceous slopes of California!

But not only that: Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia!

Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee!

Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring.

And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God’s children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual: Free at last! Free at last! Thanks God almighty, we are free at last.

Latar belakang Martin Luther King Jr

Namanya ialah Martin Luther King Jr. Beliau dikenali sebagai Pembela Hak dan Martabat Manusia (HAM) tanpa kekerasan. Martin Luther King Jr dilahirkan pada 15 Januari 1929 dalam keluarga pendeta Baptis. Beliau mendapat pendidikan di Morehouse College dan Crozer Theological Seminary. Di samping itu, beliau telah mendapat Ph.D. dari Boston University. Pada tahun 1954, Martin Luther King Jr telah menjadi pendeta Gereja Baptis Dexter Avenue di Montgomery, Alabama.

Perisian AntConc merupakan sebuah perisian yang menganalisa kekerapan sesuatu kata atau frasa,makna dan lain-lain.

1.   Data disimpan ke dalam notepad dan untuk melakukan perisian .

2.   Buka perisian AntConc

3.   Klik pada ‘word list’ untuk mendapatkan kekerapan perkataan

1.   Berdasarkan perisian antconc ini, dapat dilihat 10 perkataanyang paling kerap digunakan dalam teks ucapan” I Have A Dream” oleh Martin Luther King ini.

a.   the =102 kali
b.   of = 99 kali
c.   to = 60 kali
d.   and = 41 kali
e.   a = 38 kali
f.   be = 33 kali
g.   will = 27 kali
h.   that = 24 kali
i.   is = 23 kali
j.  we = 21 kali

2.   Di bawah ini saya senaraikan 10 kata kerja yang paling kerap digunakan dalam teks ucapan ” I Have A Dream”.

a.   ring = 12 kali
b.   come = 10 kali
c.   go = 8 kali
d.   believe = 2kali
e.   join = 3 kali
f.   made = 3 kali
g.  make = 3 kali
h.  sing = 3 kali
i.   stand = 3 kali
j.   allow = 2 kali

Selepas daripada itu, saya dan ahli kumpulan saya yang lain ditugaskan untuk menganalisa frasa ‘free at last’ dalam ucapan Martin Luther King ini.Setelah dianalisa dengan menggunakan perisian AntConc,saya mendapati bahawa frasa ini telah diulang sebanyak 3 kali.

Perisian AntConc yang menunjukkan bahawa frasa ‘free at last’ diulang sebanyak tiga kali.

Ayat penuh dari teks yang menunjukkan kedudukan frasa ‘free at last’:

And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God’s children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual: Free at last! Free at last!

Thank God Almighty, we are free at last!

Perkataan ‘free at last’ ini telah diulang sebanyak tiga kali iaitu terdapat pada perenggan akhir teks ini.Frasa ini bermasuk mereka telah bebas akhirnya. Frasa ini diulang-ulang oleh mereka untuk memberitahu bahawa mereka telah bebas. Orang kulit putih dan orang kulit hitam sudah boleh bekerjasama antara satu sama lain bak kata pepatah ” berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” dan bersatu hati dalam segala aspek sama ada dari segi ekonomi, politik dan sebagainya. Sebelumnya orang kulit hitam seperti dijadikan sebagai hamba dan terdapat pelbagai cabaran dan dugaan yang dihadapi, tetapi nasib sudah berubah kerana mereka sudah bebas. Mereka boleh mendapatkan hak yang sama seperti orang kulit putih.